32 Odo 397/2002
Datum rozhodnutí: 20.03.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 397/2002-46

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Petra Hampla a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně O. K., zast. Mgr. M. B., advokátkou, proti žalovanému R. P. spol. s r.o., zast. JUDr. V. K., advokátkou, o návrhu na nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 231/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2002, č. j. 10 Co 101/2002 - 35 takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nebylo dovolání žalovaného dovolacím soudem shledáno přípustným a podle ust. § 243c odst. 2 o. s. ř. není rozhodnutí o odmítnutí dovolání třeba odůvodňovat.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. března 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu