32 Odo 271/2005
Datum rozhodnutí: 30.05.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 271/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně E. T., spol. s r. o., zastoupené JUDr. V. V., advokátem proti žalované A.-R.-S., spol. s r. o., astoupené JUDr. A. K., advokátem o zaplacení 572.509,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 23 Cm 1360/96 o dovolání účastnic proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2004, č. j. 1 Cmo 22/2004-152, o opravě rozsudku Nejvyššího soudu, takto:

V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2007, č. j. 32 Odo 271/2055-200, se v záhlaví a ve výroku opravuje č.j. rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2004, z nesprávného 1 Co 2/2004-152, na správné 1 Cmo 22/2004-152.

O d ů v o d n ě n í :

Při vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu, označeného ve výroku, došlo při psaní ke zřejmé chybě, když namísto správného č. j. rozsudku Vrchního soudu v Praze 1 Cmo 22/2004-152 , bylo nesprávně napsáno 1 Co 2/2004-152 .

Tuto zjevnou chybu opravuje soud tímto opravným usnesením podle § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. František Faldyna, Csc.

předseda senátu