32 Odo 152/2006
Datum rozhodnutí: 27.03.2006
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 152/2006-146

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Dagmar Novotné v právní věci žalobce C. C. d.,proti žalovanému J., s. d., o zaplacení 59.527,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 Cm 1009/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. října 2005, č. j. 2 Cmo 324/2005-117, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen nahradit náklady dovolacího řízení žalovanému ve výši 3.432,50 Kč k rukám právního zástupce žalovaného , ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Samostatnými žalobami, vedenými u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 Cm 1009/99 až 1014/99, se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částek 9.920,- Kč, 9.898,- Kč, 9.603,- Kč, 4.678,- Kč, 9.151- Kč a 16.281,- Kč (celkem 59.527,- Kč) a náhrady nákladů řízení. Usnesením vyhlášeným při jednání dne 16. 2. 2005 soud spojil výše uvedená řízení ke společnému řízení vedenému nadále pod sp. zn. 43 Cm 1009/99. V žalobách žalobce uvedl, že dne 18. 11. a 16. 12. 1996 dodal žalovanému prostřednictvím dodavatele Pepsi cola ČR, s. r. o., Praha, zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 260521 ze dne 18. 11. 1996 a č. 174764 ze dne 16. 12. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073301138 ze dne 10. 2. 1997, splatnou 4. 4. 1997, na částku 89.524,52 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 18. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 1.074,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997, včetně vyúčtování smluvních pokut za prodlení žalovaného se zaplacením dalších faktur, jak jsou v předmětné penalizační faktuře uvedeny. Dne 3. 2. 1997 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele firmy T. s. r. o., P. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 752115 ze dne 3. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073301156 ze dne 10. 2. 1997, splatnou 4. 4. 1997, na částku 143.962,60,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 18. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 1.728,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 7. 2. 1997 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele firmy C. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. AA900039378 ze dne 7. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073301317 ze dne 13. 2. 1997, splatnou 8. 4. 1997, na částku 314.060,10,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 24. 4. 1997 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 4.397,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Cenu z tohoto zboží vyúčtoval žalobce žalovanému fakturou č. 0073301395 ze dne 14. 2. 1997 na částku 132.540,- Kč, splatnou 4. 4. 1997. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 21. 4. 1997 s prodlením 15 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 1.988,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 1. 2. 1997 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele firmy T. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 752166 ze dne 1. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073301709 ze dne 25. 2. 1997, splatnou 2. 4. 1997, na částku 49.674,30 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 16. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 596,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 19. 2. 1997 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele firmy Pepsi Cola ČR s. r. o., Praha zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 3000257 ze dne 19. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073301739 ze dne 26. 2. 1997, splatnou 20. 4. 1997, na částku 15.183,32,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 2. 5. 1997 s prodlením 9 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 137,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Žalobce dále tvrdil, že dne 4. 4. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele Plzeňský Prazdroj a. s., Plzeň zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 2914153 ze dne 8. 4. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0084007238 ze dne 14. 4. 1998, splatnou 4. 5. 1998, na částku 532.440,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 18. 5. 1998 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 7.454,- Kč, a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 25. 3. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele C. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9802000341 ze dne 25. 3. 1998 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0084100443 ze dne 30. 3. 1998, splatnou 24. 5. 1998, na částku 77.112,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 5. 6. 1998 s prodlením 11 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 848,- Kč , a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 31. 3. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele C. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9802000371 ze dne 31. 3. 1998 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0084100514 ze dne 8. 4. 1998, splatnou 30. 5. 1998, na částku 54.260,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 15. 6. 1998 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 900,- Kč, a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 19. 2. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatelele K. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 980402705 ze dne 19. 2. 1998 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998, splatnou 25. 4. 1998, na částku 23.469,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 13. 5. 1998 s prodlením 16 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 376,- Kč, a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 24. 2. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 102778 ze dne 24. 2. 1998 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0084402696 ze dne 27. 2. 1998 , splatnou 5. 4. 1998 , na částku 22. 529,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 15. 4. 1998 s prodlením 9 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 203,- Kč, a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 4. 3. 1998 dodal žalovanému prostřednictvím svého dodavatele K. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 980403318 ze dne 4. 3. 1998 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0084403333 ze dne 12. 3. 1998, splatnou 8. 5. 1998, na částku 8.097,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 22. 5. 1998 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 113,- Kč, a to penalizační fakturou č. 098000183 ze dne 1. 7. 1998. Dne 6. 3. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele S. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 505488 ze dne 6. 3. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073701410 ze dne 19. 3. 1997, splatnou 8. 4. 1997, na částku 66.007,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 24. 4. 1997 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 924,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 14. 3. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele S. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 506232 ze dne 14. 3. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073701483 ze dne 22. 3. 1997, splatnou 13. 4. 1997, na částku 64.242,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 25. 4. 1997 s prodlením 9 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 578,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 17. 3. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele S. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 506396 ze dne 17. 3. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0073701496 ze dne 22. 3. 1997, splatnou 16. 4. 1997, na částku 47.521,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 30. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 570,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 7. 1. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9700000062 ze dne 7. 1. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074000057 ze dne 13. 1. 1997, splatnou 2. 4. 1997, na částku 70.154,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 21. 4. 1997 s prodlením 17 dnů. Podle čl. VIII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 1.193,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 4. 2. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 1208527 ze dne 4. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 00774001805 ze dne 13. 3. 1997, splatnou 15. 4. 1997, na částku 197.041,58 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 29. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 2.364,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 3. 2. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 1175527 ze dne 3. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074001809 ze dne 13. 2. 1997, splatnou 14. 4. 1997, na částku 123.376,20 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 28. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z nezaplacené částky ve výši 1.481,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 10. 2. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele A. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 10506 ze dne 11. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074002062 ze dne 18. 2. 1997, splatnou 6. 4. 1997, na částku 36.746,94 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 21. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 441,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 11. 2. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele A. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 10530 ze dne 12. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074002151 ze dne 19. 2. 1997, splatnou 7. 4. 1997, na částku 22.503,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 23. 4. 1997 s prodlením 14 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 315,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 20. 2. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele O. K. O. T. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 761299 ze dne 21. 2. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074002579 ze dne 27. 2. 1997, splatnou 6. 4. 1997, na částku 56.725,74 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 21. 4. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 681,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 4. 3. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele P. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 42700602 ze dne 4. 3. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074003479 ze dne 14. 3. 1997, splatnou 18.4.1997, na částku 14.571,94,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 30. 4. 1997 s prodlením 10 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 146,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 6. 3. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele O. K. O. T. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 761710 ze dne 7. 3. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074003674 ze dne 18. 3. 1997, splatnou 20. 4. 1997, na částku 101.165,94,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 2. 5. 1997 s prodlením 9 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 910,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000134 ze dne 12. 5. 1997. Dne 28. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele K. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 960120049 ze dne 28. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004408863 ze dne 12. 12. 1996, splatnou 21. 7. 1997, na částku 28.637,81,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 6. 2. 1997 s prodlením 8 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 229,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 18. 10. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele Pe Pa spol. s r. o., Pardubice zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 7996010483 ze dne 21. 10. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004600554 ze dne 1. 11. 1996, splatnou 6. 1. 1997, na částku 7.629,40,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 23. 1. 1997 s prodlením 15 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 114,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 23. 10. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele Pe Pa spol. s r. o, Pardubice zboží, které mu bylo vyúčtoval žalovanému fakturou č. 8096011462 ze dne 25. 10. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004600720 ze dne 8. 1. 1996, splatnou 13. 1. 1997, na částku 34. 512,70,- Kč. tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 24. 1. 1997 s prodlením 9 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 311,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 4. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. K. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9601114149 ze dne 4. 11. 1996, splatnou 3. 1. 1997, na částku 48.668,20,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 15. 1. 1997 s prodlením 10 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky, ve které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9601115172 ze dne 25. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004601181 ze dne 4. 12. 1996, splatnou 24. 1. 1997, na částku 50.268,20 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 5. 2. 1997 s prodlením 10 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 503,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 15. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. k. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 9601114777 ze dne 15. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004601195 ze dne 4. 12. 1996, splatnou 14. 1. 1997, na částku 43.868,20 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 27. 1. 1997 s prodlením 11 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 486,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 10. 12. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele B. D. .E. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 6100007077 ze dne 10. 12. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 000470113 ze dne 17.12. 1996, splatnou 4. 1. 1997, na částku 129.720,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 15. 1. 1997 s prodlením 7 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 908,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 17. 12. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele B. D. E. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 6100007256 ze dne 17. 12. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004701279 ze dne 30. 12. 1996, splatnou 12. 1. 1997, na částku 30.561,80 Kč, Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 23. 11. 1997 s prodlením 8 dnů. Podle č. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 244,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 7. 1. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 590000659 ze dne 7. 1. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074400023 ze dne 9. 1. 1997, splatnou 23. 11. 1997 na částku 119.023,03 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 4. 2. 1997 s prodlením 10 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 1.190,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 9. 1. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele H. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 590000906 ze dne 13. 1. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074400221 ze dne 14. 1. 1997, splatnou 28. 1. 1997, na částku 26.170,88 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 7. 2. 1997 s prodlením 8 dnů. Podle č. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 209,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 27.11.1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele B. M. zboří, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 52708 ze dne 27. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004305029 ze dne 4. 12. 1996 splatnou 26. 1. 1997, na částku 55.489,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 6. 2. 1997 s prodlením 8 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 444,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 29. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele J. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 601961577 ze dne 29. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004305115 ze dne 11. 12. 1996, splatnou 28. 1. 1997 na částku 94.893,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 7. 2. 1997 s prodlením 8 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 759,- Kč, a to penalizační fakturou č. 09700029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 29. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele W. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 46027020 ze dne 30. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0004305199 ze dne 11. 12. 1996, splatnou 23. 1. 1997, na částku 24.902,50 Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 4. 2. 1997 s prodlením 10 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 249,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 21. 11. 1996 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele K. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 960119567 ze dne 27. 11. 1996 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 00044084403 ze dne 29. 11. 1996, a splatnou 20. 1. 1997, na částku 72.522,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 3. 2. 1997 s prodlením 12 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 870,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 13. 1. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele T. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 0074000086 ze dne 14.1.1997, splatnou 23.1.1997, na částku 363.491,- Kč. tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 5.2.1997 s prodlením 11 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 3.998,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 16. 1. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele T. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 0027700054 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074000414 ze dne 17. 1. 1997, splatnou 26. 1. 1997, na částku 404.429,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 5. 2. 1997 s prodlením 7 dnů. Podle čl. VII rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 2.831,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000029 ze dne 4. 3. 1997. Dne 11. 11. 1997 dodal žalobce žalovanému prostřednictvím svého dodavatele Č. zboží, které mu bylo vyúčtováno fakturou č. 0080406182 ze dne 12. 11. 1997 a on je poté vyúčtoval žalovanému fakturou č. 0074705943 ze dne 18. 11. 1997, splatnou 8. 12. 1997, na částku 775.306,- Kč. Tuto fakturu zaplatil žalovaný dne 31. 12. 1997 s prodlením 21 dnů. Podle čl. VII. rámcové smlouvy žalobce vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky ve výši 16.281,- Kč, a to penalizační fakturou č. 097000289 ze dne 26. 1. 1998.

Ve všech případech si účastníci sjednali kupní smlouvy s předmětem dodání a s cenou zboží uvedenou ve fakturách. Výše smluvní pokuty 0,1% denně v případě, že kupující neuhradí dodávku zboží ve sjednané lhůtě a je v prodlení s placením kupní ceny, byla sjednána ve všeobecných a rámcových obchodních podmínkách dodávek zboží ze dne 15. 7. 1996 a 30. 6. 1997 v článku VII. Tyto smluvní podmínky pak byly podle žalobce nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených následně mezi účastníky řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. února 2005 č. j. 43 Cm 1009/99-78 žalobu na zaplacení částky 59.527,- Kč zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud dospěl k závěru, že žalobce neprokázal uzavření písemných kupních smluv mezi žalobcem a žalovaným, tak jak to předpokládaly rámcové smlouvy, s tím, že ujednání o smluvní pokutě se pak stává součástí jednotlivých písemně uzavřených kupních smluv. Žalobce tak nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu § 544 a násl. obč. zák. a § 300 a násl. obch. zák. za prodlení s placením kupní ceny v jím uvedených fakturách.

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 6. října 2005, č. j. 2 Cmo 324/2005 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce neprokázal vznik kupních smluv ve znění podle dohodnutých všeobecných obchodních podmínek, tj. že konkrétní písemná objednávka žalovaného byla žalobcem potvrzena shora dohodnutým způsobem a že mezi účastníky tak byly uzavřeny kupní smlouvy, jejichž součástí se stalo i ujednání o smluvní pokutě, tedy že mezi účastníky byla smluvní pokuta platně sjednána. Žalobci se rovněž nepodařilo prokázat ani splnění dodávek zboží ve smyslu čl. III. dohodnutých všeobecných obchodních podmínek, jelikož nepředložil dodací listy, na nichž by bylo převzetí zboží žalovaným potvrzeno.

Rozsudek odvolacího soudu napadl dovoláním žalobce, jehož přípustnost opřel o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle dovolatele soudy nesprávně posoudily otázku platného uzavření hlavního závazku kupní smlouvy podle ustanovení § 409 a násl. obch. zák., když odmítli možnost konkludentního sjednání kupní smlouvy. Dovolatel navrhl, aby byl zrušen rozsudek odvolacího soudu a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Ve vyjádření k dovolání navrhl žalovaný jeho odmítnutí, neboť dovolání není přípustné ve smyslu § 237 odst. 2 o. s. ř. protože předmětná částka 59. 527,- Kč představuje součet částek žalobcem samým jako jednotlivé věci uplatněných v samostatných řízeních, týkajících se časově i obsahově individualizovaných smluvních pokut. Jde o samostatné nároky, kdy peněžité plnění nepřevyšuje 20.000,- Kč v jednotlivých věcech.

V řešených sporech není mezi účastníky sporné, že by všechny věci, o nichž bylo napadeným rozsudkem rozhodnuto, jsou věcmi obchodními.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud jako soud dovolací § 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a obsahuje stanovené náležitosti, nejprve zkoumal, zda je v posuzovaném případě dovolání žalovaného přípustné, neboť toliko z podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu je upravená v ustanovení § 237 o. s. ř. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesením) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení písm. b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)].

I při splnění shora uvedených předpokladů přípustnosti však není ani v jednom z uvedených případů dovolání přípustné, bylo-li v dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží [§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

V dané věci napadá žalovaný dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o nároku na zaplacení smluvní pokuty podle penalizační faktury č. 09700289 ze dne 26. 1. 1998 za prodlení s placením faktury č. 0074705943 ve výši 16.281,- Kč a dále smluvních pokut ve výši 9.920,- Kč, 9.898,- Kč, 9.603,- Kč, 4.678,- Kč a 9.151,- Kč na základě penalizačních faktur 09700134 ze dne 12. 5. 1997, číslo 9800183 ze dne 1. 7. 1998 a č. 09700029 ze dne 4. 3. 1997. Rozhodnuto zde bylo tedy o šesti samostatných nárocích (věcech) se samostatným skutkovým základem (přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. proti rozhodnutí odvolacího soudu o více samostatných nárocích s odlišným skutkovým základem je třeba zkoumat ve vztahu k jednotlivým nárokům samostatně bez ohledu na to, zda tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a zda o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 1999 sp. zn. 2 Cdon 376/96, jež bylo publikováno v časopise Soudní judikatura č. 1 ročník 2000 č. 8).

V žádné z uvedených věcí, jež je třeba považovat za věci obchodní nebylo jak dovolací soud konstatuje rozhodnuto o peněžitém plnění, jež by přesahovalo stanovený limit 20.000,- Kč. Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř není proto dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné.

Na tomto závěru nemůže nic měnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání, neboť nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání samo nezakládá (shodně srov. též usnesení Nejvyššího soudu zveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2002, sp. zn. 26 Cdo 707/2002).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3. Jelikož žalobce z procesního hlediska zavinil (tím, že podal nepřípustné dovolání), že dovolání bylo odmítnuto, vzniklo žalovanému právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalovaného sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 3.357,50 Kč podle § 14 odst. 3, § 15 a 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2004, ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších principů.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. března 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu