32 Odo 108/2005
Datum rozhodnutí: 28.02.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 108/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Jiřího Macka ve věci žalobkyně V. e., a. s., proti žalované M. V., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 146 748,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 36 Cm 13/2003-110, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. října 2004 č. j. 3 Cmo 2/2004-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. října 2003 č. j. 36 Cm 13/2003-110 uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 146 748,40 Kč s 10% p. a. úrokem z prodlení od 8. 12. 2000 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. října 2004 č. j. 3 Cmo 2/2004-130 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Podáním ze dne 17. 2. 2005 vzala žalovaná svoje dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2005

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu