32 Nd 70/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 70/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. V., proti žalované Z. T., advokátce, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 4/2006, u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 35/2007, o námitce podjatosti soudců, takto:


V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2007, č. j. 32 Nd 70/2007-37, se v záhlaví a ve výroku opravuje sp. zn. 1 Co 213/2006 na 1 Co 35/2007 .


O d ů v o d n ě n í :


Při vyhotovení usnesení, označeného ve výroku, došlo při psaní k omylu, když namísto správné sp. zn. 1 Co 35/2007 u Vrchního soudu v Praze byla nesprávně napsána sp. zn. 1 Co 213/2006 .


Tuto zjevnou chybu opravuje soud tímto opravným usnesením podle § 164 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) ve spojení s § 243c o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. května 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu