32 Nd 32/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
32 Nd 32/2017U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně G. H. , zastoupené JUDr. Mario Hanákem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Matiční 730/3, proti žalované ČSOB Pojišťovně, a. s., členu holdingu ČSOB , se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, identifikační číslo osoby 45534306, o zaplacení částky 365 443 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 259/2016, o návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 259/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (srov. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 3. 2017

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu