32 Nd 259/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.32 Nd 259/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně JUDr. Kateřiny Martínkové , se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Sokolská 966/22, insolvenční správkyně dlužníka UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci", identifikační číslo osoby 25053892, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Sokolská 966/22, proti žalovanému Mgr. D. F. , zastoupenému JUDr. Petrem Hrdličkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 988/31, o zaplacení 8 510 450 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 356/2014, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 356/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (srov. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2015

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu