32 Cdo 908/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.
32 Cdo 908/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD. , se sídlem Suite B, 29 Harley Street, Londýn, W1G 9QR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číalo 04575632, zastoupené Mgr. Davidem Metelkou, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Boleslavova 901/7, proti žalovaným 1) Z. A. , a 2) H. A., o zaplacení částky 5,578.318,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 116 C 265/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. srpna 2011, č. j. 51 Co 552/2010-406, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 20. prosince 2012, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalobkyně procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaným podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2013

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu