32 Cdo 5163/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 5163/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně CP INKASO s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalované J. H., zastoupené Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Občanská 1115/16, o zaplacení 41 167,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 C 180/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2015, č. j. 15 Co 354/2015-32, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2014, č. j. 22 C 180/2014-17 ve výroku o lhůtě k plnění (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.)
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které posléze podáním ze dne 19. 10. 2016, doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 20. 10. 2016, vzala zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 24. 1. 2017

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu