32 Cdo 5158/2007
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243c o. s. ř.

32 Cdo 5158/2007U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobce
J. Š.
, zastoupeného Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem v Pardubicích, Třída Míru 66, proti žalované
TOM service s.r.o.
, se sídlem v Holicích, Nádražní 273, okres Pardubice, PSČ 534 01, IČ 429 37 736, zastoupené JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 53, o zaplacení 77 766,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 44 Cm 189/98, k dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2006, č. j. 8 Cmo 175/2006-327, takto:


V rozsudku Nejvyššího soudu České republiky č. j. 32 Cdo 5158/2007-372
se opravuje
datum rozhodnutí na 17. července 2008.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.

Kontrolou spisu při evidenci bylo zjištěno, že Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve výše uvedené věci rozsudkem dne 17.7.2008, avšak při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, kdy jako datum rozhodnutí bylo uvedeno místo správného data 17.7.2008 datum 17.7.2007.

Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. června 2011


JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu