32 Cdo 5065/2009
Datum rozhodnutí: 19.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.
32 Cdo 5065/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobkyně H. C. a. s ., zastoupené JUDr. V. M., advokátem, proti žalované L. D. , zastoupené Mgr. P. Č., advokátkou, o zaplacení částky 15 241,86 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 405/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. března 2007, č. j. 27 Co 55/2007-57, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které následným podáním datovaným 20. července 2009, doručeným Městskému soudu v Brně 21. července 2009, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2010

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu