32 Cdo 5063/2009
Datum rozhodnutí: 27.04.2010
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
32 Cdo 5063/2009U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Koláře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce B. H ., zastoupeného JUDr. Zbyhněvem Zubkem, advokátem se sídlem ve Vendryni 720, proti žalovanému Bc. L.R ., o 9 000 Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 18 C 320/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 2009, č. j. 11 Co 473/2009-123, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti v záhlaví tohoto rozhodnutí označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. června 2009, č. j. 18 C 320/2006-115, kterým byla zamítnuta žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, není přípustné.
Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.
Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, nelze podřadit žádnému z usnesení, proti nimž zákon připouští dovolání v ustanoveních § 238, § 238a a § 239 o. s. ř.
Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. upravujícího přípustnost dovolání rovněž proti usnesení (a rozsudku) odvolacího soudu, ovšem pouze za podmínky, že jím bylo rozhodnuto ve věci samé. Protože napadené usnesení odvolacího soudu nemá povahu rozhodnutí ve věci samé, není dovolání přípustné ani podle § 237 o. s. ř.
Tento závěr s sebou nese konečné posouzení podaného dovolání jako nepřípustného. Nejvyšší soud je proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), usnesením odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.]. O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo v řízení rozhodováno, protože rozhodnutím o dovolání řízení ve věci nekončí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu