32 Cdo 446/2011
Datum rozhodnutí: 31.08.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.32 Cdo 446/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně PM Credit, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, identifikační číslo osoby 26875331, zastoupené Mgr. Tomášem Gureckým, advokátem se sídlem v Ostravě, Josefa Skupy 1639/21, proti žalovanému V. E. zastoupenému JUDr. Ladislavem Salvetem, advokátem se sídlem v Praze 4, Přímětická 1185, o zaplacení 10 960 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 204/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2010, č. j. 28 Co 364/2010-122, takto:

Datum vydání usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 32 Cdo 446/2011-172 se opravuje z nesprávného 2. srpna 201 na správné 2. srpna 2011 .

O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 32 Cdo 446/2011-172 došlo ke zjevné nesprávnosti v uvedení data jeho vydání, když usnesení bylo vydáno 2. srpna 2011, nikoli 2. srpna 201. Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu České republiky proto v intencích § 164 občanského soudního řádu tímto usnesením tuto zjevnou nesprávnost opravil.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu