32 Cdo 4273/2011
Datum rozhodnutí: 18.12.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
32 Cdo 4273/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně CDV-1, Ltd., se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 04150216, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 15, proti žalované Společenský dům, s. r. o., se sídlem v Otrokovicích, Tř. Spojenců 727, PSČ 765 02, identifikační číslo osoby 25 30 09 89, zastoupené Mgr. Janem Farkačem, advokátem se sídlem v Brně, Střední 595/26, za účasti společnosti MIDESTA, s. r. o., se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 27 68 50 98, zastoupené JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem v Brně-Žabovřeskách, Marie Steyskalové 767/62, jako vedlejší účastnice na straně žalobkyně, o zaplacení částky 10,650.221,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 43/1998, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. července 2011, č. j. 7 Cmo 255/2010-702, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 11. prosince 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. prosince 2012, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly a vedlejší účastnice se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2012
JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu