32 Cdo 4155/2013
Datum rozhodnutí: 17.02.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 4155/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně Wüstenrot - stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, identifikační číslo osoby 47 11 52 89, zastoupené JUDr. Igorem Nitrianským, advokátem se sídlem v Prachaticích, Kostelní náměstí 16, proti žalovaným 1) M. P. , 2) M. P. a 3) V. B. , o zaplacení částky 282.135,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 18 C 5/2012, o dovolání žalovaného 3) proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. dubna 2013, č. j. 22 Co 776/2013-211, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. března 2013, č. j. 18 C 5/2012-206, kterým žalovanému 3) nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání (posuzováno podle obsahu), přičemž po jeho podání požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání řádného dovolání. Usnesením ze dne 20. září 2013, č. j. 18 C 5/2012-236, soud prvního stupně návrh na ustanovení zástupce žalovanému podle ustanovení § 30 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zamítl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. října 2013. Následně usnesením ze dne 8. listopadu 2013, č. j. 18 C 5/2012-240, doručeným dne 12. listopadu 2013, soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2014
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu