32 Cdo 4149/2013
Datum rozhodnutí: 01.04.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 4149/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce M. D. , zastoupeného JUDr. Františkem Listíkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Nad Spáleným mlýnem 621/12, proti žalované RADIO BONTON a.s. , se sídlem v Praze 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 60192682, zastoupené JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4, o zaplacení 136 016,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 188/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. května 2013, č. j. 3 Cmo 408/2012-165, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) odmítl, neboť dovolání trpí vadou, jež nebyla v průběhu trvání lhůty k dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) odstraněna. Dovolatelka sice v dovolání vymezila čtyři otázky hmotného práva, týkající se práva zprostředkovatele na provizi, které podle jejího názoru nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny, nicméně obsahové vyjádření jí ohlášeného dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci nekoresponduje s otázkami, které dle jejího mínění zakládají přípustnost dovolání. Dovolatelka tak k otázkám, které formulovala v dovolání, nevymezila dovolací důvod způsobem uvedeným v § 241a odst. 3 o. s. ř., podle něhož důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. V důsledku popsaného nedostatku dovolání trpí vadou, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. dubna 2014

JUDr. Miroslav Gallus předseda senátu