32 Cdo 4022/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 4022/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Bohemia Faktoring, s. r. o. , se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti žalované Z. R., o zaplacení částky 28.508,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 EC 133/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. února 2013, č. j. 47 Co 7/2012-68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. února 2013, č. j. 47 Co 7/2012-68, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Pavel Příhoda předseda senátu