32 Cdo 3522/2013
Datum rozhodnutí: 06.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 3522/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994, identifikační číslo osoby 25 11 74 83, zastoupené Mgr. Veronikou Nedbalovou, advokátkou se sídlem v Praze 4-Braníce, Novodvorská 994/138, proti žalované J. K. , zastoupené JUDr. Vítězslavem Krabičkou, advokátem se sídlem v Hodoníně, Národní třída 262/4, o zaplacení částky 27.067,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 55 C 37/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2013, č. j. 25 Co 482/2012-70, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 11. června 2013, doručeným soudu prvního stupně dne 14. června 2013, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. listopadu 2013
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu