32 Cdo 3474/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201232 Cdo 3474/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně České spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45 24 47 82, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalovanému G. A. , o zaplacení částky 95.029,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 103 EC 306/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 17. května 2013, č. j. 22 Co 296/2013-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích změnil rozsudek Okresního soudu v Chrudimi ze dne 13. března 2013, č. j. 103 EC 306/2012-40, ve výrocích pod bodem I. a II. v části, ve které bylo rozhodnuto o lhůtě k plnění, tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 95.029,55 Kč s příslušenstvím specifikovaným ve výroku a náklady řízení před soudem prvního stupně do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Usnesením ze dne 12. srpna 2013, č. j. 103 EC 306/2012-68, doručeným dne 18. září 2013, soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2014
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu