32 Cdo 3239/2011
Datum rozhodnutí: 31.01.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
32 Cdo 3239/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Rašínovo nábřeží 390/42, identifikační číslo osoby 69797111, proti žalovaným 1) B. A. G. S. COMPANY s. r. o., se sídlem v Černých Voděradech, Střímelická 120, PSČ 281 63, identifikační číslo osoby 25039547, 2) PATRIA COMPANY s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Rytířská 534/13, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25455346, zastoupenému Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, a 3) J. P., zastoupenému Mgr. Petrem Ťopkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Malátova 17, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 10 C 140/2005, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. února 2011, č. j. 14 Co 97/2010-360, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Druhá žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze podáním ze dne 24. ledna 2012, došlým Nejvyššímu soudu dne 25. ledna 2012, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 234b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu; žalobkyni, která by měla právo na náhradu nákladů v dovolacím řízení vynaložených, takové náklady podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2012

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu