32 Cdo 3134/2009
Datum rozhodnutí: 21.10.2009
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3134/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobkyně G. M. A., a.s., zastoupené JUDr. M. N., advokátem, proti žalovanému Ing. M. V., zastoupenému Mgr. V. Z., advokátem, o 65 597,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 57/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2009, č. j. 13 Co 309/2008-65, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 7. září 2009, doručeným Nejvyššímu soudu v Brně dne 22. září 2009, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovaný, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly, což koresponduje s dohodou účastníků řízení o náhradě nákladů řízení, kterou učinili v souvislosti se zpětvzetím dovolání.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. října 2009


JUDr. Miroslav Gallus


předseda senátu