32 Cdo 3066/2009
Datum rozhodnutí: 19.10.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.32 Cdo 3066/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně
POLYGON stavební a. s.,
se sídlem ve Frýdku-Místku, Příborská 1585, PSČ 738 01, identifikační číslo 45 19 25 29, proti žalovanému
A. Ž.,
zastoupenému Mgr. Romanem Stoškem, advokátem, se sídlem v Opavě, Horní náměstí 286/55, PSČ 746 01, o zaplacení částky 1,342.913,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 8 C 258/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 2008, č. j. 15 Co 18/2008-194, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 30. září 2010, doručeným Nejvyššímu soudu 4. října 2010, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyně se však náhrady nákladů dovolacího řízení vzdala.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2010

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu