32 Cdo 3007/2013
Datum rozhodnutí: 02.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 3007/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Teplý s.r.o. , se sídlem v Brně, Ukrajinská 756/2d, PSČ 625 00, identifikační číslo osoby 27756041, zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, proti žalovanému O. P. , o zaplacení 121 980 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 7/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2013, č. j. 1 Cmo 77/2013-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Vrchní soud v Praze odmítl pro vady jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. ledna 2013, č. j. 19 Cm 7/2012-19, které posléze, podáním ze dne 11. července 2013, doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 15. července 2013, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 2. prosince 2013 JUDr. Miroslav Gallus předseda senátu