32 Cdo 2828/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 2828/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobce V. W. , proti žalované RELY TOyo s.r.o., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Lannova 2061/8, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26 88 06 44, zastoupené Mgr. Lukášem Hrabcem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 1837/25, o zaplacení částky 83.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 127 C 124/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2013, č. j. 15 Co 477/2013-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě označenému v záhlaví, které podáním ze dne 21. srpna 2014, doručeným Nejvyššímu soudu dne 27. srpna 2014, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou občanského soudního řádu).
K rozhodnutí o vrácení zaplaceného soudního poplatku za dovolání je příslušný soud prvního stupně.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu