32 Cdo 28/2012
Datum rozhodnutí: 21.02.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.
32 Cdo 28/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně Wüstenrot - stavební spořitelny a. s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, identifikační číslo osoby 47 11 52 89, zastoupené JUDr. Igorem Nitrianským, advokátem se sídlem v Prachaticích, Kostelní náměstí 16, proti žalovaným 1) K. K. a 2) M. K., zastoupené Mgr. Eduardem Křiklavou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Jeronýmova 174/2, o zaplacení částky 175.691,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 54/2010, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. ledna 2011, č. j. 22 Co 2844/2010-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně a druhá žalovaná nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podala druhá žalovaná dovolání, které podáním ze dne 18. ledna 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 17. února 2012, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když druhá žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2012

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu