32 Cdo 2679/2012
Datum rozhodnutí: 22.04.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
32 Cdo 2679/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce P. N. , proti žalovaným 1) I-GROUP s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Machuldova 596/10, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 63278570 a 2) Mgr. Bc. P. K. , o určení vlastníka pohledávky a o určení neplatnosti smluv o postoupení pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 152/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2012, č. j. 13 Co 25/2012-154, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění :


Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Městský soud v Praze potvrdil zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. července 2011, č. j. 51 C 152/2009-93, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 13. července 2012 postupem podle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. (srov. doručenku na č. l. 186 spisu), neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoli byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud proto, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovaným však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1

a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2013
JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu