32 Cdo 2592/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 2592/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně D&I CONSULTING LIMITED , se sídlem v Londýně N2 OUX, 10 Dunstan Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 04867734, zastoupené Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalovaným 1) J. D. , 2) Bc. M. H. , zastoupené JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou se sídlem v Brně, Jaselská 205/25, 3) J. K. , zastoupenému opatrovnicí Lenkou Janulíkovou, zaměstnankyní Okresního soudu v Břeclavi a 4) Ing. P. V. , o zaplacení částky 477.561,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10 C 220/2005, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2013, č. j. 47 Co 424/2011-317, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně a žalovaná 2) nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Okresní soud v Břeclavi rozsudkem ze dne 19. května 2011, č. j. 10 C 220/2005-273, uložil žalovaným 2) a 3) zaplatit žalobkyni částku 477.561,- Kč s 15% úrokem od 23. května 2002 do zaplacení s tím, že splněním povinnosti jedním ze žalovaných 1), 2), 3) a 4) zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost ostatních žalovaných (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výroky II. a III.).
Krajský soud v Brně k odvolání žalované 2) v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil ve vztahu k žalované 2) rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé (první výrok), změnil jej ve výroku II. o nákladech řízení tak, že žalobkyni vůči žalované 2) nepřiznal náhradu nákladů řízení (druhý výrok), a nepřiznal jí ani náhradu nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).
Proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu potvrzujícího výroku ve věci samé podala žalovaná 2) dovolání, které podáním ze dne 6. června 2014, doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. června 2014, vzala zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2014 JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu