32 Cdo 2514/2011
Datum rozhodnutí: 29.08.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.32 Cdo 2514/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně JAPO-autodoprava s. r. o., se sídlem ve Střelicích, A. Smutného 737/44, PSČ 664 47, identifikační číslo osoby 26298295, zastoupené JUDr. Jaroslavem Sokolem, advokátem, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Máchova 11, proti žalované M-SPED International s. r. o., se sídlem v Ostravě - Porubě, Slavíkova 1744/22, PSČ 708 00, identifikační číslo osoby 28572998, zastoupené JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Českobratrská 2, villa Antonia, o zaplacení částky 404,60 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 130 C 107/2010, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. března 2011, č. j. 51 Co 66/2011-49, takto:
Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ostravě změnil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. září 2010, č. j. 130 C 107/2010-27, o zastavení řízení podle ustanovení §106 odst. 1, věty první, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) tak, že řízení se nezastavuje, není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.
Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení tak, že řízení se nezastavuje, nelze podřadit žádnému z usnesení, proti nimž zákon připouští dovolání v ustanoveních § 238, § 238a a § 239 o. s. ř.
Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. upravujícího přípustnost dovolání rovněž proti usnesení odvolacího soudu, ovšem pouze za podmínky, že jím bylo rozhodnuto ve věci samé; napadené usnesení odvolacího soudu rozhodnutím ve věci samé není.
Proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu tedy dovolání přípustné není. Na tom nemůže nic změnit ani poučení odvolacího soudu, že dovolání je - při splnění podmínky zásadního významu napadeného rozhodnutí po právní stránce - přípustné, neboť nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. shodně např. rozhodnutí uveřejněná pod čísly 32/2003 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dále též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2002, sp. zn. 26 Cdo 707/2002, in www.nsoud.cz ).
O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, protože rozhodnutím o odmítnutí dovolání řízení v této věci nekončí (srov. § 151 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, větou první, o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. srpna 2011

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu