32 Cdo 2352/2013
Datum rozhodnutí: 08.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.32 Cdo 2352/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně GE Money Multiservis, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 49241150, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, proti žalovanému J. K. , zastoupenému JUDr. Jaroslavou Heřmanovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Olomoucká 153/25, o zaplacení 216 031,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 EC 39/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2013, č. j. 53 Co 17/2013-55, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Milana Nováka.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) odmítl, neboť byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.
V Brně 8. října 2013
JUDr. Miroslav G a l l u s předseda senátu