32 Cdo 2345/2008
Datum rozhodnutí: 14.07.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně D. R., spol. s r.o., , zastoupené JUDr. PhDr. O. Ch., advokátem, proti žalované P. S., spol. s r.o. "v likvidaci" (dříve P. S., spol. s r.o.), , zastoupené Mgr. A.V., advokátkou, o zaplacení 175 279 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 23 Cm 1547/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. června 2005, č.j. 2 Cmo 140/2004-215, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, které posléze, podáním ze dne 7. července 2008, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 11. července 2008, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je v odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2008

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

předsedkyně senátu