32 Cdo 2178/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 2178/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Ing. G. Š. , proti žalovanému Ing. Z. B. , o zaplacení 117 193 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 42 Cm 103/2008-502, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. února 2014, č. j. 5 Cmo 202/2013-565, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce (byť nesprávně označeného jako odvolání) proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. března 2013, č. j. 42 Cm 103/2008-502, v zamítavém výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení státu, změnil ho ve výroku o nákladech řízení mezi účastníky a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatel ani přes výzvu soudu prvního stupně k odstranění nedostatku povinného zastoupení tuto podmínku v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) nesplnil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2014
JUDr. Miroslav Gallus předseda senátu