32 Cdo 2137/2011
Datum rozhodnutí: 09.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.32 Cdo 2137/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce M. B. , zastoupeného Pavlem Švestákem, advokátem, se sídlem v Šumperku, Starobranská 4, PSČ 787 01, proti žalovanému V. T. , o zaplacení částky 370.017,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 7 Cm 2/2007, o dovolání D. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. ledna 2011, č. j. 1 Cmo 225/2010-178, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podala D. P. dovolání, které následným podáním ze dne 24. března 2011, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 25. března 2011, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, protože nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.

V Brně dne 9. srpna 2011

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu