32 Cdo 1989/2007
Datum rozhodnutí: 06.08.2008
Dotčené předpisy:
32 Cdo 1989/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce V. K., zastoupeného advokátem, proti žalované N. Š., o zaplacení 160.000,- Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Cm 124/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. ledna 2007, č.j. 5 Cmo 405/2005-127, takto:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. června 2008, č.j. 32 Cdo 1989/2007-143, se doplňuje, u žalované N. Š. text: zastoupené J. S., advokátkou v B. .

O d ů v o d n ě n í :

Při psaní výše uvedeného rozsudku nebyla v důsledku nedopatření uvedena právní zástupkyně žalované a proto předseda senátu uvedenou chybu v psaní tímto usnesením opravil (§ 164 občanského soudního řádu ve vazbě na § 243c tohoto řádu).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 6. srpna 2008

JUDr. František F a l d y n a, CSc.

předseda senátu