32 Cdo 196/2016
Datum rozhodnutí: 28.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 196/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně Home Care Services & Supplies, s. r. o. , se sídlem v Praze 6 Břevnově, Patočkova 1471/77, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 25610619, zastoupené JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Orlická 163/18, PSČ 500 03, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky , se sídlem v Praze 3 Vinohradech, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, o zaplacení 342 984 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 124/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 10. 2015, č. j. 47 Co 237/2015-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, které posléze podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 26. 4. 2017 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2017

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu