32 Cdo 1769/2007
Datum rozhodnutí: 24.05.2007
Dotčené předpisy:

32 Cdo 1769/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně T., v. o. s., zastoupené advokátkou, proti žalovanému F. J., zastoupenému advokátem, o zaplacení 1,238.900,96 Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 40 Cm 178/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2006, č. j. 6 Cmo 81/2006-180, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 12. dubna 2006, č. j. 6 Cmo 81/2006-180, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2003, č. j. 40 Cm 178/2001-142, v napadené části, tj. v bodech I. a IV., kterými byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 17,000.382,96, 3.000,- Kč a 2.100,- Kč a 4.056,- Kč a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání.


Podáním ze dne 7. března 2007 došlým Krajskému soudu v Hradci Králové dne 29. března 2007 vzal žalovaný dovolání zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení zastavil.


O nákladech řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyni v tomto řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. května 2007


JUDr. Kateřina Hornochová


předsedkyně senátu