32 Cdo 1708/2014
Datum rozhodnutí: 19.05.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 1708/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně GE Money Bank, a.s. , se sídlem v Praze 4-Michli, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 25 67 27 20, zastoupené JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, proti žalované R. K. , o zaplacení částky 14.730,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 25 EC 1023/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. ledna 2014, č. j. 17 Co 416/2013-118, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Lounech ze dne 4. ledna 2013, č. j. 25 EC 1023/2012-73, ve výroku pod bodem I., kterým bylo žalované uloženo zaplatit žalobkyni částku 14.730,70 Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách určených ve výroku (první výrok), změnil jej ve výroku o nákladech řízení (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Usnesením ze dne 6. března 2014, č. j. 25 EC 1023/2012-129, doručeným dne 11. března 2014, soud prvního stupně vyzval žalovanou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2014
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu