32 Cdo 1616/2011
Datum rozhodnutí: 20.10.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.
32 Cdo 1616/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně SK Slavia Praha - fotbal a. s., se sídlem v Praze 10, Vladivostocká 2, č. p. 1460, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 63 99 96 09, proti žalované DEBT COLLECT LONDON Ltd ., se sídlem 25/26 Hampstead High Street, London, NW3 1QA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 06854531, zastoupené Mgr. Ing. Petrem Slachem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 57/813, o určení, že žalobkyně splnila své závazky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 83/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. ledna 2011, č. j. 9 Cmo 161/2010-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které následným podáním datovaným 14. října 2011, doručeným Nejvyššímu soudu 17. října 2011, vzala zpět s tím, že tak činí po dohodě se žalovanou. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaná náhradu nákladů dovolacího řízení nepožadovala.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2011

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu