32 Cdo 1536/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 1536/2007 II.


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně S., spol. s r. o., , zast. JUDr. V. B., advokátem proti žalovanému J.K., zastoupenému JUDr. R. F., advokátem, o zaplacení 605.540,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25/6 Cm 693/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. prosince 2006, č. j. 7 Cmo 149/2006-69, takto:


V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. srpna 2008, č. j. 32 Cdo 1536/2007-96, se opravuje sp. zn. věci vedené u Krajského soudu v Brně z nesprávné 25/6 Cm 693/2000, na správnou sp. zn. 25/6 Cm 963/2000 a v odůvodnění předmětného rozsudku Nejvyššího soudu se na str. 1 dole opravuje obdobně č. j. z nesprávného 25/6 Cm 693/2000-45 na správné 25/6 Cm 963/2000-45.


O d ů v o d n ě n í :


Při psaní předmětného rozsudku došlo nedopatřením k chybě ve výše uvedeném číselném označení spisové značky spisu resp., čísla jednacího rozhodnutí soudu prvního stupně v této věci.


Nejvyšší soud proto uvedené rozhodnutí tímto opravným usnesením podle § 164 ve vazbě na § 243c občanského soudního řádu opravil.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2008


JUDr. František F a l d y n a, CSc.


předseda senátu