32 Cdo 1392/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2008
Dotčené předpisy:
32 Cdo 1392/2008
Usnesení
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně A., s.r.o. , zastoupené advokátkou, proti žalované P., spol. s r.o. , zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 247 281 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 16 Cm 147/2005, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. dubna 2006 č. j. 2 Cmo 88/2006-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. září 2005 č. j. 16 Cm 147/2005-45 zastavil řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 27. dubna 2006 č. j. 2 Cmo 88/2006-75 změnil usnesení soudu prvního stupně v napadené části, to je v odstavci II. výroku tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.
Podáním ze dne 14. června 2007 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když se žalobkyně práva na náhradu nákladů dovolacího řízení podáním ze dne 28. června 2007 vzdala.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2008

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu