32 Cdo 1026/2014
Datum rozhodnutí: 28.07.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 140a odst. 1 IZ. ve znění od 01.01.201432 Cdo 1026/2014-76


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Českomoravská stavební spořitelna, a. s. , se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3218/169, identifikační číslo osoby 49241397, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem, se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, proti žalovaným 1) I. T. , a 2) P. Š. , o zaplacení částky 66.913,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 127/2013, o dovoláních obou žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. září 2013, č. j. 17 Co 449/2013-56, takto:

I. Řízení o dovolání první žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. září 2013, č. j. 17 Co 449/2013-56, se zastavuje.
II. Žalobkyně a první žalovaná nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
III. Řízení o dovolání druhé žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. září 2013, č. j. 17 Co 449/2013-56, bylo rozhodnutím o úpadku druhé žalované usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2014, č. j. KSUL 70 INS 4426/2014-A-10, přerušeno.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud řízení o dovolání první žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. září 2013, č. j. 17 Co 449/2013-56, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť tato dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Usnesení odvolacího soudu napadla dovoláním doručeným dne 29. ledna 2014 též druhá žalovaná. Dovolací soud z insolvenčního rejstříku zjistil, že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2014, č. j. KSUL 70 INS 4426/2014-A-10, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek druhé žalované a soud povolil řešení úpadku oddlužením. Tímto rozhodnutím bylo řízení o dovolání druhé žalované přerušeno a nelze v něm pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku [§ 140a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].
Je-li řízení přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu (§ 140a odst. 2 insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2014

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu