31 INS 9912/2013
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-'vv' Ivlvv Ivvl lvvll lvlle vv Ivvvul-vvv

31INS 9912/2013 B68 usn. NS, tisková skupina 72858-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Rozhodnutí NSČR Nové byty Ostrava s.r.o., IČ: 27778223, právnická, ID: NOVÉ BYTY27778223 1 Typ DS: P0

Nové byty Ostrava s.r.o., Masná 1493/8, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: du6qmjd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 13:22:56

Gabriela Franclová 30.05.2016 13:22:56

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

20.05.2016 13:22:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 13:22:56 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

23.06.2016 13:01 Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

31.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 9912/2013 v- vv-v lvvlv vv-v lvvvllvv lv lv

B68 usn. NS, tisková skupina 72858-5/2016

SOUDCE

Rozhodnutí NSČR

Lhůta:

Mgr. Fischer anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71391509, ins. správce, ID: FISCHEREMIL730509 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fischer-Mgr. anonymizovano Fischer, Podolská 90/5, 14700 Praha 4, CZ

ID DS: cc8xwys

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 13:22:52

20.05.2016 13:22:52

23.05.2016 12:06:21

31.05.2016 06:22 24.05.2016 00:40

Gabriela Franclová 23.05.2016 12:06:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová JitkaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvuvvvv vv . llvl v II vvvvvulvvlvvl

31INS 9912/2013 B68 usn. NS, tisková skupina 72858-5/2016 SOUDCE Lhůta:

Rozhodnutí NSČR Mgr.Žižka Martin, IČ: 66233267, advokát, ID: ŽIŽKA MART 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Žižka-Mgr. Martin Žižka, advokát, Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha 1, cz ID DS: nj4ftpv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 13:22:56

Gabriela Franclová 20.05.2016 14:50:51

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 13:22:55 20.05.2016 13:22:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 14:50:51 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 06:22 Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

21.05.2016 02:25

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 9912/2013 l vlvvvvvl-I lvl' lvvv 'vv-vvvvll u I I vv

B68 usn. NS, tisková skupina 97165-5/2016

SOUDCE Lhůta: Rozhodnutí NSČR Mgr. Kubica Jan, IČ: 42070350, advokát, ID: KUBICA_JAN 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Kubica-Mgr. Jan Kubica, advokát, Nad Porubkou 2355, 70800 Ostrava, CZ

ID DS: rt9g4bh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 13:24:54 20.05.2016 13:24:55

20.05.2016 13:24:54 20.05.2016 13:24:55

23.05.2016 08:28:57

31.05.2016 06:22 24.05.2016 00:40

Gabriela Franclová 23.05.2016 08:28:57

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka