31 INS 6800/2013
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vlnlvvlv lv . lvvv 'WV-v -Illlvvvlvvv

31INS 6800/2013 B-35 Usnesení, tisková skupina 84580-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Korekt Ostrov.doc 2016/04/26 13:22:23 Korekt Ostrov, spol. s r.o., IČ: 25507486, právnická, ID: KOREKT OS25507486 1 Typ DS: PO

Korekt Ostrov, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 61800 Brno, CZ

ID DS: v9aghzn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.04.2016 15:31 :23 26.04.2016 15:31:23

Barbora Damborská 06.05.2016 15:31:23

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

26.04.2016 15:31:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.05.2016 15:31:23 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

31.05.2016 09:44 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

07.05.2016 00:04KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v...

31INS 6800/2013 v . v v! v" lvvv vvvlv v-vvvl lvvlvlvlvl

B-35 Usnesení, tisková skupina 84580-4/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

Korekt Ostrov.doc 2016/04/26 13:22:23 GESTORE v.o.s., IČ: 28820959, ins. správce, ID: GESTORE 1

Typ DS: PO

GESTORE v.o.s., Na Lánech 30, 57001 Litomyšl, CZ

ID DS: pvm4gms

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.04.2016 15:31:29 26.04.2016 15:31:28

26.04.2016 15:31:28

26.04.2016 15:31:28 27.04.2016 10:07:46

31.05.2016 09:51 28.04.2016 00:45

Barbora Damborská 27.04.2016 10:07:46

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Líbalová Petrav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv. lv- I v. Il' Ivlvv vvlvlv vv lv-vuvvlvv

31INS 6800/2013 B-35 Usnesení, tisková skupina 84580-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Korekt Ostrov.doc 2016/04/26 13:22:23 Mgr. Vymazal Aleš, obch.náz. advokát, advokát, ID: VYMAZALALEŠ 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Aleš Vymazal-Vymazal Aleš, Mgr., advokát, Dřevařská 855/12, 60200 Brno, CZ ID DS: ft8fwr8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.04.2016 15:31:28

Barbora Damborská 27.04.2016 09:33:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.04.2016 15:31:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.04.2016 09:33:12 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 09:51 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

28.04.2016 00:45Spisová značkaz3lľNS 6800/2013 Identifikace dotazuz84580-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.04.2016 13:26 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát: Korekt Ostrov, spol. s r.o., IČ: r-Ďüpľprávnická ID:KOREKT 0825507486 1 25507486, právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:v9aghzn Stav DS Přístupná Název DS firma: Korekt Ostrov, spol. s r.o.

IČ: 25507486

Adresa: Vinohradská 78/1113, 61800 Brno, CZ

Adresát: GESTORE v.o.s., IČ: 28820959, 'Typ:ins. ID:GESTORE 1 ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:pvm4gms Stav DS Přístupná

Název DS firma: GESTORE v.o.s. IČ: 28820959

Adresa: Na Lánech /30, 57001 Litomyšl, CZ

Adresát:Mbr. Výmazal Aleš, obch.náz. TYPľadvokát ID:VYMAZALALEŠ_ 2 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:ft8fwr8 Stav DS Přístupná

Název DS Aleš Vymazal, rodné příjmení: Vymazal, firma: Mgr. Aleš Vymazal, advokát, ev. Č. 4324

IČ: 66238277

Adresa: Dřevařská 12/855, 60200 Brno, CZnar. 25.11.1969 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

KSBRB-35

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR-D-DS (III) -IS-DS (III) -PZ V č. 1-DS (III)-PM Viz čl. B-34

kal. doruč., ISIR + 15 (PM), poté kal. 31.1.2017-zpráva IS

Brno 25. 4. 2016