31 INS 30525/2014
i-. L-I: Krajský :and v Ústravł Havlíłkmm náhřaăí 34 TZB 81 Ústrn'ľ:_ WWW 33637 .mu mulmulummujuwmm 1mm

*IEÉEÍ* Eü15-1*31 [NS 3052511514 BS-usn.Jarmila Žimulálmvá

Hlavní 'třída 591.*113 ?IIIB [HJ üstrava-Poruba.ani-hmmm . inth

HIM .*Hümmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vv. ..vvv-I lv lvl'

31INS 30525/2014 B5-usn., tisková skupina 33687-11/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

30525_2014.docx 2015/11/09 10:28:50 Mgr. Machek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66243327, ins. správce, ID: MACHEK MICH 19 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Machek-Mgr. anonymizovano Machek, Dlouhá 53/6, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: njgx6q3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.11.2015 08:20:31

Gabriela Marčáková 12.11.2015 08:26:56

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.11.2015 08:20:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.11.2015 08:20:31 12.11.2015 08:26:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 08:59 Kontrolu provedl:

13.11.2015 01 :02

Svrčinová Jitka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vv -vv lv vvv l Ivvlv lv-Ivl lv Ilvvvlvvvl vv"

31INS 30525/2014 B5-usn. + B3-usn., tisková skupina 33687-11/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

30525_2014.docx 2015/11/09 10:28:50,B3, SK

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, právnická, ID: ČESKÁ REP00006963 18

Typ DS: OVM_REQ e-podání ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), Křížová 25/1292, 15000 Praha, CZ ID DS: 5ffu6xk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.11.2015 08:20:35

Gabriela Marčáková 12.11.2015 08:20:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.11.2015 08:20:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.11.2015 08:20:35 12.11.2015 08:20:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 08:59 Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

13.11.2015 01 :02Spisová značka:3lľNS 30525/2014 Identifikace dotazuz33687-11/2015

Datum a čas provedení kontroly:12.11.2015 07:16 Kontrolu provedlzubrčáková Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Machek anonymizovano , nar. Typ ins. IDzMACHEK anonymizovano , IČ: 66243327, ins. správce správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:njgx6q3 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Machek, firma: Mgr. anonymizovano Machek IČ: 66243327 Adresa: Dlouhá 6/53, 70200 Ostrava, CZ anonymizovano

Adresátzčeská republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, právnická

Údaje o schránce: typ:0VM REQ

TYPľprávnická

1D DS:5ffu6xk

(Ceská správa sociálního zabezpečení)

Stav DS Přístupná Název DS firma: e-podání ČSSZ

IČ: 00006963

Adresa: Křížová 1292/25, 15000 Praha, CZ1D:ČESKÁ REP00006963 18nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

Adresátzžimuláková Jaroslava, nar. TYP=:fyzická IDzžľMULÁKJAR0140655 14.06.1955, fyzická FO,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ: Žimuláková, Jaroslava, 14.06.1955Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R

KSOS-B5

V.K.

-zveřejní V ínsolvenčním rejstříku -zašli-dlužnilçu (DS, jinak III) -IS (DS, jinak III) -plátci příjmu-ČSSZ + přilož usnesení 0 schválení oddlužení-B3 (DS, jinak I) kal: PM, pote' předlož VSÚ V únoru 2016-ZOPO

V Ostravě dne 9.11.2015