31 INS 29232/2015
--ČEHKADÚWű-I UMHAT umu 13mm.

KSBRLSI [NS ZQZSZIZŮIS-B-IŮ Usnesení

5-2015-1*

GH* *52335-151* a' resit

::G i a .ší-5.15.?? anonymizovano ł'

763 63 Halenkuvíce 173-I Immmmm

' WMkaWmth:-u maximum

uuuu'nmm ' "MAT [EH "umu 11mm.KSBR 31 INS 29232220154340 Usnesení

*5 5-2ü1 3

2855-15-i

resát:

anonymizovano Šestáküvá Hostišová 43 ?63 01 Hnstišuvá--'wmmmmWMWMIIW s ' mumde

-_'I|.T.... ..---:Hmmm mmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vllvvvv-vvv lv lv lvlv vvlvvvvvllvlvv

31INS 29232/2015 B-10 Usnesení, tisková skupina 52838-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

Vilímková.doc 2016/05/17 12:17:26 lng. Půček anonymizovano , anonymizovano , IČ: 18752926, ins. správce, ID: PŮČEK MIL0520925 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Půček-lng. anonymizovano Půček, Nad Vývozem 4876, Zlín, 760 05

ID DS: i8byftf

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201614:26:12

Barbora Damborská 18.05.2016 08:33:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201614:26:11 17.05.201614:26:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 08:33:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 15:03 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:38

Konečná LenkaSpisová značka:311NS 29232/2015 Identifikace dotazuz52838-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 12:22 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Půček anonymizovano , nar. Typľins. ID:PŮČEK MIL05209 anonymizovano , IČ: 18752926, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:i8byftf Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Půček, firma: Ing. anonymizovano Půček IČ: 18752926

Adresa: Nad Vývozem 4876, Zlín, 760 05

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Vilímková anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:VILÍMKOMAR1140483 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Vilímková, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzšestáková anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzšESTÁKORADK310587 2 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Šestáková, Ra anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKSBRB-10

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR-D-DS (III) -IS-DS (III) - anonymizovano Sestáková-DS (III) na adresu uvedenou V U

kal. doruč., ISIR (PM), poté kal. 31.1.2017-zpráva IS

Brno 16.5.2016