31 INS 29038/2015
Em. §55: na Š wĚEhI 53mm

Il

.NIuFDmIWImü

Ě ššš i. .emămcmm MĚ m MMmM

EE

GN..

Ill .r..q . _ ...HI _.

:Eau ..EEE

.-.n u i __.__.

E EEE: EEĚuEn 'Em ...r EE. ?EM

...saunu mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-v...

31INS 29038/2015 vI-lv vluvl lvv lvvvv l vvvvvvvlvll vv

A-20 Usnesení, tisková skupina 85768-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.05.2016

Hyclová.doc 2016/04/27 07:41 :53 JUDr. Vlasák Jiří, IČ: 73456837, obch.náz. advokát, advokát, ID: VLASÁK JIŘÍ 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 1

Jiří Vlasák-JUDr. Jiří Vlasák, advokátní kancelář, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: b3b4zqd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.04.2016 09:54:54

27.04.2016 09:54:54

27.04.2016 09:55:39

25.05.2016 08:14 28.04.2016 01 :13

Barbora Damborská 27.04.2016 09:55:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Konečná LenkaSpisová značkaz3lľNS 29038/2015 Identifikace dotazuz85768-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.04.2016 07:49 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Vlasák Jiří, IČ: 73456837, Typľadvokát ID:VLASÁK JIŘÍ 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:b3b4zqd Stav DS Přístupná

Název DS JIŘÍ VLASÁK, firma: JUDr. JIŘÍ VLASÁK, advokát, ev.Č. 13466 IČ: 73456837 Adresa: Jankovcova 2/1518, 17000 Praha, CZ har. 07.05.1981 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzHyclová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzHYCLOVÁPAVL160672 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Hyclová, Pavl anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR

KSBRA-20-D-DS (III) -PZ navrhovatele-DS (III)

kal. doruč., ISIR +15 (PM), pro A k dalšímu

Brno 26. 4. 2016