31 INS 28946/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv-.v Il' l 'vv-v Ivvv vv vv Ivvvv .vv-v

31INS 28946/2015 A-34 Usnesení, tisková skupina 86521-4/2016 LHŮTA Lhůta: 20.05.2016

Hoxha.doc 2016/04/27 09:08:51 Mgr. Novák Bohuslav, IČ: 66248701, advokát, ID: NOVÁK BOHU 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Bohuslav Novák-Novák Bohuslav, Mgr., advokát, Ponávka 185/2, 60200 Brno, CZ ID DS: 36xdrhy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.04.2016 11:20:56 27.04.2016 11:20:55

Barbora Damborská 28.04.2016 13:10:33

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.04.2016 11:20:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.04.2016 11 :20:55 28.04.201613:10:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

20.05.2016 09:35 Kontrolu provedl: Konečná Lenka

29.04.2016 00:30

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 28946/2015

vvvlvlu II-u .vvi-v I l-l

.ÚIV-v. llvvv

A-34 Usnesení, tisková skupina 86521-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 20.05.2016

Hoxha.doc 2016/04/27 09:08:51 JUDr. Minařík Aleš, IČ: 71471537, advokát, ID: MINAŘÍKALEŠ 4 Typ DS: PFO_ADVOK

Aleš Minařík-JUDr. Aleš Minařík-advokátní kancelář, Půtova 1219/3, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: fqrqqcc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.04.2016 11:21 :09 27.04.2016 11 :21 :09

27.04.2016 11 :21 :08 27.04.2016 11 :21 :09

27.04.2016 11:45:12

20.05.2016 09:35 28.04.2016 01 :30

Barbora Damborská 27.04.2016 11:45:12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Konečná LenkaSpisová značkaz311NS 28946/2015 Identifikace dotazuz86521-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.04.2016 09:14 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Novák Bohuslav, IČ: TYPľadvokát IDzNOVÁK BOHU l 66248701, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:36xdrhy Stav DS Přístupná Název DS Bohuslav Novák, firma: Mgr. Bohuslav Novák, advokát, ev.Č. 8842 1Č: 66248701

Adresa: Ponávka 2/l85, 60200 Brno, CZ nar. 24.06.1966

AdresátzJUDr. Minařík Aleš, IČ: Typľadvokát lD:MlNAŘÍKALEŠ_ 4 71471537, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:fqrqqoo Stav DS Přístupná Název DS Aleš Minařík, firma: JUDr. Aleš Minařík-advokátní kancelář 1Č: 71471537

Adresa: Půtova 3/l2l9, llOOO Praha l, CZ nar. l6.04.l98l nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR

KSBRA-34-PZ navrhovatele a)-DS (III) -PZ D-DS (III)

kal. doruč., ISIR + 15 (PM), předej A k dalšímu

Brno 26. 4. 2016