31 INS 24545/2015


mummüm 5 www mam EEG mm.: Euwhum .HEEEF -arnmnm1nrmrha muíňgnąmvwwn m7: m Hmmm

. ..i

r

Ě:: ..EEE u . aEm mm Em É 53:! EEĚuEn mEm u. !Em ?maš gsm:

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-lvlvvv lv vvv l I lvl vv lv v-vvvvvvvlvvlv

31INS 24545/2015 A-20 Usnesení, tisková skupina 71913-3/2016 SOUDCE Lhůta: 04.05.2016

Petržela.doc 2016/03/23 08:56:12

Mgr. Stavinoha anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66569273, obch.náz. advokát, advokát, ID: STAVINOHA 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

anonymizovano Stavinoha-Stavinoha anonymizovano , Mgr., advokát, Joštova 138/4, 60200 Brno, CZ ID DS: vikgbri

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.03.2016 11:08:22 23.03.2016 11 :08:22

Barbora Damborská 23.03.2016 15:18:51

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.03.2016 11:08:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.03.2016 15:18:51 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 08:42 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

24.03.2016 01 :18

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v...

31|NS 24545/2015 lv-vvvv 'vv-v l lvlv "uv "vv-Nuvi 'uvv

A-20 Usnesení, tisková skupina 71913-3/2016

SOUDCE

Lhůta: 04.05.2016

Petržela.doc 2016/03/23 08:56:12 Mgr. Horáček Jan, IČ: 70627673, advokát, ID: HORÁČEKJAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Horáček-Horáček Jan, Mgr., advokát, Žerotínovo nám. 839/13, 75002 Přerov, CZ

ID DS: h7jnin7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.03.2016 11:08:20 23.03.2016 11 :08:20

23.03.2016 11 :08:20

23.03.2016 11:09:06

31.05.2016 08:44 24.03.2016 01 :18

Barbora Damborská 23.03.2016 11:09:06

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Líbalová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvvlvlv lvl-v. lvvvvlvvl vvvlulvvv. II

31INS 24545/2015 A-20 Usnesení, tisková skupina 71913-3/2016 SOUDCE Lhůta: 04.05.2016

Petržela.doc 2016/03/23 08:56:12 Wolf den s.r.o., IČ: 04384695, právnická, ID: WOLF DEN 04384695 1 Typ DS: PO

Wolf den s.r.o., Vlhká 176/19, 60200 Brno, CZ

ID DS: gke86jz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.03.2016 11:08:23

Barbora Damborská 23.03.2016 12:08:05

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.03.2016 11:08:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.03.2016 12:08:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 08:43 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

24.03.2016 01 :18Spisová značka:3lľNS 24545/2015 Identifikace dotazu:71913-3/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.03.2016 09:00 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Stavinoha anonymizovano , nar. TYPľadvokát ID:STAVI anonymizovano , IČ: 66569273, obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typzpFo ADVOK firma:

1D DS:vikgbri Stav DS Přístupná

V

Název DS anonymizovano Stavinoha, Mgr. anonymizovano Stavinoha, advokát, ev.c.

9756 IČ: 66569273

Adresa: Joštova 4/138, 60200 Brno, CZ anonymizovano

AdresátzMgr. Horáček Jan, IČ: 70627673, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Typľadvokát IDzHORÁČEKJAN

Stav DS Přístupná 10151

1D DS:h7jnin7

V

Název DS Jan Horáček, firma: Mgr. Jan Horáček, advokát, ev.c.

IČ: 70627673

Adresa: Žerotínovo nám. 13/839, 75002 Přerov, CZ

nar. 24.08.1974nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:1 adresátůAdresát:Wolf den s.r.o., IČ: 04384695, Typľpmávnická ID:WOLF DEN 04384695 právnická

Hledáno v DS: typ:

Údaje o schránce: typ: PO

Dotaz proveden na tyto typy DS:OVM, OVM_EXEKÚT, PO_ZAK

Wolf den s.r.o.

04384695 1D DS:gke86jz OVM_NOTAR , OVM_REQ ,

PO, Wolf den s.r.o., Stav DS:Přístupná PO, PO_REQ,

Název DS:firma:

IČ: 04384695

Adresa: Vlhká 19/176, 60200 Brno, CZ1z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzPetržela Vladimír, nar. T31 fyzická IDzPETRŽELVLAD121188

12.11.1988, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Petržela, Vladimír, 12.11.19883

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

KSBRA-20

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR-PZ D-DS (III)

-navrhovateli a)-DS (III-tomto případě na doručenku uveď i datum narození navrhovatele a))

-PZ navrhovatele b)-DS (III)

-navrhovateli C)-DS (III)kal. doruč. + 15 (PM), poté předej se všemi doručenkami k jednotlivým rozhodnutím A-B k dalšímu a k nápravě stavu (čl. A-12 bylo doručeno nepochybně D, ač mělo být doručeno navrhovateli a) shodneho jmena-odlišit příp. datem narození na doručenee), U na čl. A-12 není v PM atp.Brno 21. 3. 2016