31 INS 22090/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvi-I I .vv vvl-Il vv vvlvv v'

31INS 22090/2015 P33-4 Usnesení, tisková skupina 84383-4/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

31 INS 22090 2015 P33.doc 2016/04/26 12:56:40 Mgr. Hladík Jiří, IČ: 29264243, obch.náz. advokát, advokát, ID: HLADÍK JIŘÍ 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jiří Hladík-Hladík Jiří, Mgr., advokát, náměstí 28. října 1898/9, 60200 Brno, CZ ID DS: asahjdc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.04.2016 15:20:42 26.04.2016 15:20:43

Barbora Damborská 27.04.2016 08:12:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.04.2016 15:20:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.04.2016 08:12:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 09:52 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

28.04.2016 00:43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvvvv-vl lv

31INS 22090/2015 P33-4 Usnesení, tisková skupina 84383-4/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

31 INS 22090 2015 P33.doc 2016/04/26 12:56:40 JUDr. PhDr. Mylbachr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46920285, ins. správce, ID: MYLBACHRADE740228 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mylbachr-JUDr. PhDr. anonymizovano Mylbachr, Výstaviště 405/1, 60300 Brno, CZ ID DS: u7enfdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.04.2016 15:20:46

Barbora Damborská 26.04.2016 18:16:53

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.04.2016 15:20:45 26.04.2016 15:20:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.04.2016 18:16:53 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 09:52 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

27.04.2016 02:18

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v lvl! vv lv VÚV-v lvvl v lv v-.vv- vav

31INS 22090/2015 P33-4 Usnesení, tisková skupina 84383-4/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

31 INS 22090 2015 P33.doc 2016/04/26 12:56:40 Mgr. Dospěl Radovan, IČ: 71467297, advokát, ID: DOSPĚL RADO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Radovan DospěI-Mgr. Radovan DospěI, advokát, Marešova 305/14, 60200 Brno, CZ ID DS: 5yehr92

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.04.2016 15:20:47

Barbora Damborská 02.05.2016 09:14:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

26.04.2016 15:20:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.04.2016 15:20:47 02.05.2016 09:14:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 09:45 Kontrolu provedl: Líbalová Petra

03.05.2016 00:10Spisová značkaz3lľNS 22090/2015 Identifikace dotazuz84383-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.04.2016 13:16 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzMgr. Dospěl Radovan, IČ: TYPľadvokát IDzDOSPĚL RADO 1 71467297, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:5yehr92 Stav DS Přístupná

Název DS Radovan Dospěl, rodné příjmení: Dospěl, firma: Mgr. Radovan Dospěl, advokát, ev. Č. 11895 IČ: 71467297

Adresa: Tábor 8, 61600 Brno, CZ nar. 25.04.1972

Adresát:Mbr. Hladík Jiří, IČ: 29264243, Typľadvokát IDzHLADÍK JIŘÍ 2 Obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:asahjdc Stav DS Přístupná Název DS Jiří Hladík, firma: Mgr. Jiří Hladík , advokát, ev.Č. 11660 IČ: 71465561

Adresa: Příkop 6/838, 60200 Brno, CZ nar. 13.07.1979

AdresátzJUDr. PhDr. Mylbachr anonymizovano , nar. TYPľins. IDzMYLBACHRADE7402 anonymizovano , IČ: 46920285, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D DS:u7enfdn Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Mylbachr, firma: JUDr. PhDr. anonymizovano Mylbachr IČ: 46920285

Adresa: Výstaviště 1/405, 60300 Brno, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKSBRP33-4

VK: U dle ref.

-originál do spisu, ISIR a zadej do systému i dlužníkovo IČ 75244004-PZ D-DS (III) -IS-DS (III) -PZ V-DS (III)

kal. doruč., ISIR + 15 (PM), spispředej S k nařízení ZPJ

Brno 25. 4. 2016