31 INS 1943/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'lvlvvvvl Ivlv lvv lvlvv uv IIIIvav-v

31INS 1943/2015 A38-usn., tisková skupina 55582-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 112-2015.doc 2016/04/15 06:41 :43 Mgr. Pacovský anonymizovano LL.M., IČ: 71329978, advokát, ID: PACOVSKJAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

anonymizovano Pacovský-Mgr. Pacovský anonymizovano , LL.M., advokát, Čelakovského sady 433/10, 12000 Praha 2, CZ ID DS: pyvgp5d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

28.04.2016 15:11:29 28.04.2016 15:11:30

Gabriela Marčáková 02.05.2016 09:58:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 15:11 :30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 09:58:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

27.05.2016 14:06 Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

03.05.2016 00:23

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I .vv-vu." Ivvv lv' I lvvlv-I lvlle I lvlv-v

31INS 1943/2015 A38-usn., tisková skupina 55582-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 112-2015.doc 2016/04/15 06:41:43 JUDr. Mach Jiří, advokát, ID: MACH JIŘÍ 7

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Jiří Mach-Mach Jiří, JUDr., advokát, Masarykovo náměstí 1, 37701 Jindřichův Hradec, CZ ID DS: ypigyg4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 28.04.2016 15:11 :28 28.04.2016 15:11 :29

Gabriela Marčáková 29.04.2016 07:42:33

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 15:11 :28 28.04.2016 15:11 :29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.04.2016 07:42:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 14:06 Kontrolu provedl:

30.04.2016 00:48

Svrčinová JitkaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-v

31|NS 1943/2015

v lv 'vv-v lvvvl vlvl Ivlvlv

A38-usn., tisková skupina 55582-4/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

1 VSOL 112-2015.doc 2016/04/15 06:41:43 Mgr. Urban anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71467092, ins. správce, ID: URBAN JAN 790928 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Urban-Mgr. anonymizovano Urban, Pivovarské náměstí 557, 56301 Lanškroun, CZ

ID DS: 6nziyxe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

28.04.2016 15:09:23

28.04.2016 15:09:23

28.04.2016 15:09:23 28.04.2016 15:53:21

27.05.2016 14:06 29.04.2016 02:20

Gabriela Marčáková 28.04.2016 15:53:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová JitkaSpisová značkaz3lľNS 1943/2015 Identifikace dotazuz55582-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:28.04.2016 14:03 Kontrolu provedlzubrčáková Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát:Mbr. Pacovský anonymizovano LL.M., IČ: Typľadvokát IDzPACOVSKJAN 2 71329978, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID Ds:pyvgp5d Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Pacovský, firma: Mgr. anonymizovano Pacovský LL.M., advokát, ev.Č. 10311 1Č: 71329978 Adresa: Čelakovského sady 10/433, 12000 Praha, CZ nar. 22.01.1975 AdresátzJUDr. Mach Jiří, advokát Typľadvokát 1D:MACH JIŘÍ 7 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:ypigyg4 Stav DS Přístupná Název DS Jiří Mach, firma: Mach Jiří, JUDr., advokát

1Č: 66211131 Adresa: Masarykovo náměstí /1, 37701 Jindřichův Hradec, CZ nar. 27.01.1950

AdresátzMgr. Urban anonymizovano , anonymizovano , TYPľins. IDzURBAN JAN 790928 1 IČ: 71467092, ins. správce SpľáVce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:6nziyxe Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Urban, rodné příjmení: Urban, firma: Mgr. anonymizovano Urban 1Č: 71467092

Adresa: Pivovarské nám. /557, 56301 Lanškroun, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R