31 INS 16241/2013
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 16241/2013

Ivvv-.vv vuvl l .vv

B99-usn., tisková skupina 104897-3/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

16241-13 Uvýjimka §295lZ 2016/03/24 13:01 :35 Mgr. Stachová Lucie, advokát, ID: STACHOVLUCI 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 27

Lucie Stachová-Mgr. Lucie Stachová, advokátka, Poděbradova 1243/7, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: ghcgbys

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.03.2016 14:11 :17

24.03.2016 14:11 :17

24.03.2016 14:41 :52

01.06.2016 06:26 25.03.2016 01 :58

Gabriela Marčáková 24.03.2016 14:41:52

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 16241/2013 v! lvva vv. lvu-vvvv

B99-usn., tisková skupina 104897-3/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

16241-13 Uvýjimka §295lZ 2016/03/2413:01:35 JUDr. Chlebik Tomáš, advokát, ID: CHLEBÍKTOMÁ 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Chlebik-JUDr. Tomáš Chlebik, advokát, Karola Sliwky 621/5, 73301 Karviná, CZ

ID DS: tywbub2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.03.2016 14:11 :23 24.03.2016 14:11:23

24.03.2016 14:11:23

24.03.2016 14:11:23 29.03.2016 08:03:18

01.06.2016 06:26 30.03.2016 00:30

Gabriela Marčáková 29.03.2016 08:03:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

31INS 16241/2013

vlv Ivvvuvvvvl lv

B99-usn., tisková skupina 104897-3/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

16241-13 Uvýjimka §295IZ 2016/03/24 13:01:35 Ferrite-Tech s.r.o., IČ: 29444144, právnická, ID: FERRITE-T29444144 1

Typ DS: PO

Ferrite-Tech s.r.o., Světlá 334, 79331 Světlá Hora, CZ

ID DS: z4uc4iw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.03.2016 14:11 :19 24.03.2016 14:11 :18

24.03.2016 14:11 :18

24.03.2016 14:11 :18 31.03.2016 14:52:22

01.06.2016 06:26 01.04.2016 00:11

Gabriela Marčáková 31.03.2016 14:52:22

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v. v-Ullvvv .vv v 'vv-vv vv! Ivlvvlvlv-v l

31INS 16241/2013 B99-usn., tisková skupina 104897-3/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

16241-13 Uvýjimka §295IZ 2016/03/24 13:01:35 JUDr. Dorková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66235723, ins. správce, ID: DORKOVÁILON645212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Dorková-JUDr. anonymizovano Dorková, Jindřišská 1441, 53002 Pardubice, CZ ID DS: hh4xvav

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.03.201614:11:16 24.03.201614:12:17

Gabriela Marčáková 29.03.2016 12:14:10

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.03.201614:11:16 24.03.201614:12:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.03.2016 12:14:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 06:26 Kontrolu provedl: Svrčinová Jitka

30.03.2016 00:30Spisová značka:3lľNS 16241/2013 Identifikace dotazu:104897-3/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.03.2016 13:06 Kontrolu provedlzubrčáková Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresátzJUDr. Dorková anonymizovano , nar. Typľins. ID:DORKOVÁTLON6452 anonymizovano , IČ: 66235723, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_TNSSPR TD DS:hh4xvav Stav DS Přístupná Adresát:Ferrite-Tech s.r.o., IČ: Typľprávnická TDzFERRTTE-T29444144 1 29444144, právnická Údaje o schránce: typzpo TD DS:z4uc4iw Stav DS Přístupná Název DS firma: Ferrite-Tech s.r.o. TČ: 29444144

Adresa: 334, 79331 Světlá Hora, CZ

Adresátzer. Stachová Lucie, advokát TYPľadvokát ID:STACHOVLÚCI 1 Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK TD Ds:ghcgbys Stav Ds Přístupná Název DS LUCIE STACHOVÁ, firma: Mgr. LUCIE STACHOVÁ, advokátka, ev.č. 12305

TČ: 71470115 Adresa: Škroupova 4/1114, 70200 Ostrava, CZ har. 09.08.1982

AdresátzJUDr. Chlebik Tomáš, advokát Typľadvokát TD:CHLEBÍKTOMÁ_ 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK TD DS:tywbub2 Stav DS Přístupná Název DS Tomáš Chlebik, firma: JUDr. Tomáš Chlebik, advokát, ev.Č. 1302

TČ: 43962041

Adresa: Karola Šliwky 5/621, 73301 Karviná, CZhar. 12.03.1963 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

VK zveřejní V IR doruč-IS-DS nebo III.

-předseda VV-věř. č. 27-advokát-DS nebo III.

-advokát dlužnüça-DS nebo III. -Feritte-Tech, s.r.o.-dle výroku-DS nebo III.

KAL-po vypravení zpět soudce

V Ostravě dne 24.03.2016

KSOS-B99